Logo

Hrad Střekov

Hrad Střekov

Určitě navštivte hrad Střekov. Upravená hradní zřícenina na sto metrů vysoké znělcové skále na pravém břehu Labe tvoří na jihu města výraznou dominantu. V jeho spodní části se nachází restaurace s vinárnou Kovárna a již nad hradním nádvořím gotická restaurace a cukrárna s terasou, která má impozantní výhled na město a do labského údolí.

Hrad Střekov je také nazýván zříceninou umělců. Za deštivých nocí prý po útesu šplhá duch mladé dcery hradního pána, která se zde skokem ze skály rozloučila se životem. Hledá svého milého, chudého podkoního, který byl za nerovnou lásku chuďase k urozené dívce uvězněn a umučen hladem.

Hrad Střekov: Pohled z dálky

Hrad Střekov: Pohled z dálky

Hrad Střekov má dlouhou historii, v níž se lidové povídačky prolínají s fakty. Například v roce 1842 se na hradních zdech objevilo strašidlo, duch hudebního skladatele Richarda Wagnera, který v romantických zákoutích zříceniny hledal múzu neobvyklým způsobem. Zahalen do bílého hávu se toulal po hradbách a shlížel do údolí na rozložité Ústí nad Labem. Nakonec svou inspirace našel a složil báseň, která se později stala podkladem pro libreto známé opery Tannhäuser. Nebyl jediným umělcem, který tady hledal a našel inspiraci. Střekov učaroval Karlu Hynku Máchovi, Johannu Wolfgangu Goethovi a Karlu Mayovi.

Stačí jediná návštěva a hrad se vám dostane pod kůži. Zachovalé kamenné zdi se střídají z rozbořeným opevněním, které jen v obrysech naznačuje, jak majestátná kdysi tato stavba, vystavěná za účelem chránit labskou obchodní stezku, byla.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Penzion Komtesa © 2014. Obsah tohto webu můžete kopírovat pokud dodržíte licenci.