Logo

Armaturka je prostor pro umění a design

Armaturka je prostor pro umění a design

Armaturka je prostor pro umění a design, prostor pro diskuzi nad současnými trendy, pro tvorbu, kulturu, výzkum, a vzdělávání.

Dvě patra bývalé tovární budovy Severočeské armaturky z přelomu devatenáctého a dvacátého století vytváří 1400 m2 zázemí pro 3 galerie, rezidenční ateliéry, kreativní inkubátor, experimenty, workshopy, přednášky a koncerty.

Armaturka 2

 

 

 

Armaturka je kulturní, výstavní a vzdělávací fabrika. Postihuje oblasti českého a zahraničního výtvarného umění a designu. Její program je realizován Fakultou umění a designu UJEP ve spolupráci s jejími studenty a absolventy, a obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem. Toto neformální prostředí obohacuje nabídku kulturního života v Ústí nad Labem

Armaturka sídlí v industriálním areálu na hranici centra města Ústí nad Labem a Předlic, oblasti z velké části tvořené brownfieldy a sociálně vyloučenou lokalitou, v budově, která původně sloužila jako montážní hala pro armatury a v jejím spodním patře stále provoz funguje. Právě umístění Armaturky v industriálním areálu, ale i v samotném městě Ústí nad Labem ovlivňuje její výstavní i programový koncept. Oblast severních Čech je poznamenaná průmyslovou devastací, transformačními obdobími v rovině politické, sociální, ekonomické, kulturně-společenské i ekologické. Tyto specifické podmínky jsou reflektovány v tvorbě a práci umělců, designérů, kurátorů, teoretiků a přirozeně i Armaturkou.

Re-koment

Pravidelné komentované procházky výstavami s teoretičkou, kurátorkou současného umění a zároveň produkční Galerie Emila Filly MgA. Terezou Novákovou zprostředkují návštěvníkům vybraná díla na základě jejího osobního setkání s umělci a přiblíží kurátorský koncept výstavy.

Součástí prohlídky je i seznámení s historií instituce Galerie Emila Filly, s vývojem kulturní fabriky Armaturka a především s minulostí a současností průmyslového areálu bývalé Severočeské armaturky. Procházky přibližují význam kulturní instituce a pobízejí k zájmu o danou lokalitu.

Procházky fabrikou se konají
každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin v Galerii Emila Filly.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Penzion Komtesa © 2014. Obsah tohto webu můžete kopírovat pokud dodržíte licenci.