Logo

Z Penzionu Komtesa do Tiských stěn

Z Penzionu Komtesa do Tiských stěn

Tiské stěny jsou jedno z nejúžasnějších míst v Česku, příroda zde vytvořila úchvatný monument, který sice ubral na rozmanitosti rostlinstvu a zvířeně, ale bohatě přebohatě vše vynahradil. Pokud jste opravdoví romantici, vydejte se do stěn za deštivého počasí, jednak tam budete skoro sami a pohled na vlhké lesklé skály nic nepřekoná. Uvelebíte se pod převisem na chvilku tam a onde a vychutnáte si pocity zcela jiné dimenze, než mezi haldou turistů. A ty zvuky, ty zvuky….

Ač se to zdá vzhledem k náročnému terénu nemožné, Tiskými stěnami procházejí také dva značené a velmi atraktivní cyklistické okruhy, které dále pokračují až na Děčínský Sněžník.

Chcete vyhledat trasu na mapě? Titulní stránka webu Penzion Komtesa vám pomůže.

Sjeďte na konec titulní stránky a do okýnka Najít trasu napište Tiské stěny, potvrďte hnědým tlačítkem Vyhledat trasu na mapě. Vidíte? Za 22 minut od Penzionu Komtesa jste na místě, je to jen 16,5 Km.  

Něco málo odborných informací, převzatých částečně z oficiálních stránek obce Tisá:

Tiské stěny, spadající do chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, jsou součástí rozsáhlé pískovcové tabule, která vznikla asi před 90 milióny let v křídovém období druhohor. Poté co ustoupilo moře , které se zde rozkládalo, zde zůstaly vrstvy usazených pískovců, zpevněných nejrůznějšími tmely. Postupem času došlo pohyby zemské půdy k popraskání těchto sedimentů. Postupné zvětrávání, eroze, působení vody a odnosy materiálů zapříčinily vznik této bohatě členěné krajiny s hlubokými kaňony se svislými stěnami s různorodou modelací, která již v mnoha případech dostala své pojmenování.

 

 

 

Fotodokumentaci pořídila Mira Anna Barsa.

Tiské stěny jsou přírodní památkou – bizarním skalním městem jižního okraje krušnohorského zlomu druhohorní pískovcové tabule. V západním výběžku Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vytvářejí spolu s Rájeckými stěnami, Ostrovskýmí stěnami a Vysokým Sněžníkem atraktivní turistickou a horolezeckou oblast. Pískovcový masiv Tiských stěn, dosahující nadmořské výšky až 613 metrů, spadá k jihu téměř jednolitou svislou hradbou, na severní straně byl erozivními denudačními procesy rozrušen do četných sloupů, věží, stěn, roklí, soutěsek, převisů, jeskyň, náměstí a skalních hřibů. Tiské stěny patří k nejstarším turistickým oblastem Labských pískovců. Dočteme se o nich například již v průvodci po děčínském panství z roku 1828, ve kterém nalezneme i jedno z nejstarších vyobrazení části zdejších skal – útvary Doktor a Starosta (Der Doctor und der Bűrgermeister bei Tyssa). K návštěvě skalního města byl v dřívějších dobách doporučován průvodce, který cestou upozorňoval na skalní útvary podněcující návštěvníkovu fantazii. Tradice názvů skal se udržuje, ty nejznámější se zachovaly dodnes. Tiské stěny se dělí na dvě velké části – VELKÉ A MALÉ STĚNY, jimiž vedou prohlídkové trasy. Obě spojuje naučná stezka značená bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem, na které je 7 informativních zastávek. Po hřebeni Velkých stěn vede také červeně značená turistická stezka, která je nejkratší spojnicí mezi vstupním areálem a východním koncem skalního města u Turistické chaty.

 

Oblast Tiských stěn i sousedních Rájeckých a Ostrovských skal je tradiční oblastí pískovcového horolezectví. V Tiských stěnách se první sportovní výstupy na vrcholky skal uskutečnily již počátkem 20. století (10. 8. 1907 na Sloní sloup, 23. 8. stejného roku na věž Mumie atd.). Od té doby zde vzniklo mnoho horolezeckých cest všech stupňů obtížnosti. Jednotlivé horolezecké věže skalního města mají svá vlastní jména, jen málokdy se shodují s číslovanými skalními útvary okružní stezky. V terénu má označení útvarů podobu černých čísel v bílých čtvercích. V Malých stěnách je 19, ve Velkých stěnách 56 skalních útvarů, každý okruh je číslován zvlášť. Hlavním východiskem do skal může být parkoviště poblíž kostela sv.Anny v Tisé, odkud stoupáme po červené značce na Skalní náměstí, které skalní město dělí na Velké a Malé stěny.

Stanete-li se návštěvníky přírodní památky, prosím, chovejte se k okolní přírodě ohleduplně. Choďte jen po vyznačených cestách, nerušte hlukem nebo jiným způsobem vzácné živočichy, neničte rostliny, obaly od občerstvení si odneste s sebou. Obecní úřad v Tisé tak děkuje všem vnímavým a ohleduplným obdivovatelům zdejší krásné přírody.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Penzion Komtesa © 2014. Obsah tohto webu můžete kopírovat pokud dodržíte licenci.